ஜூலை 15 முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் – கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு

கல்வி அமைச்சர் முகமட் ராட்சி முகமட் ஜிடின்.

கோலாலம்பூர், ஜூலை 1-

எதிர்வரும் ஜூலை 15ஆம் தேதி முதல், 5 மற்றும் 6ஆம் ஆண்டுக்கான தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் 1 முதல் 4ஆம் படிவம் வரையிலான இடைநிலை வகுப்புகள் தொடங்கப்படும் என்று கல்வி அமைச்சர் முகமட் ராட்சி முகமட் ஜிடின் தெரிவித்தார்.

ஒரு வாரம் கழித்து ஜூலை 22ஆம் தேதி, 1ஆம் ஆண்டு முதல் 4ஆம் ஆண்டு வரையிலான மாணவர்கள் பள்ளிக்குச் செல்லத் தொடங்குவர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

மலேசிய கல்வி அமைச்சில் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து தனியார் கல்வி நிறுவனங்களும் ஜூலை 15ஆம் தேதி முதல் திறக்கப்படும்.

எஸ்பிஎம் உட்பட முக்கியத் தேர்வுகள், அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 6 முதல் பிப்ரவரி 9 வரை நடைபெறும்.

நவம்பரில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த எஸ்டிபிஎம் தேர்வுக்கான தேதிகளும் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12- 18 வரையிலான இரண்டாவது தவணைக்கும், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 1-9 வரையிலான 3-வது தவணைக்கும் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.

முதலாவது தவணைக்கான தேர்வு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 22- 25க்கு மாற்றப்படுகிறது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *